Lies

Pijn in de lies wordt vaak een liesblessure zie figuur 1 genoemd. Automatisch denkt men dan vaak aan een blessure van de aanvoerende beenspieren (adductoren), maar dat is niet altijd het geval! De liesblessure zegt eigenlijk alleen iets over het feit dat er pijn in de lies is. Een liesbreuk of een scheuring van een van de spieren in de liesregio kan ook als een liesblessure worden opgevat.

Gemakshalve bespreken wij hier een doorsnee liesblessure. Het betreft dan de chronische liesblessure aan de binnenkant van de lies, waar de aanvoerende beenspieren (adductoren) zitten. Vaak is er pijn bij aanvang van de sportbeoefening, die verdwijnt na een warming-up en weer terugkomt na afloop van sportbeoefening.

Een liesblessure is vaak een gecompliceerde blessure. Omdat er in de liesstreek veel spieren/pezen een rol spelen, zijn er bij liesblessures vaak ook meerdere spieren betrokken. Op het plaatje hieronder is dit duidelijk te zien.

Oorzaken.

Een chronische liesblessure ontstaat in de regel door overbelasting.

Oorzaken van overbelasting zijn:

  • het te snel opvoeren van sportbelasting
  • voortdurend eenzijdige bewegingen, zoals draaibewegingen
  • grote en langdurige belastingen, zoals het schieten van een bal met de binnenzijde van de voet
  • combinatie van sport en (zwaar) werk
  • Een acute blessure kan chronisch worden als men te lang met het letsel blijft lopen.
  • Bovendien is als gevolg van een chronische blessure de kans op een acute blessure weer groter.

Behandeling.

De effectiviteit van de shockwave behandeling hangt af van het echografisch onderzoek. Met behulp van het echografisch onderzoek wordt het slagingspercentage verhoogd. Het slagingspercentage ligt tussen 65%-75%. De behandelfrequentie ligt tussen 3-6 behandelingen, met een behandelinterval van 7-9 dagen.\

Figuur 1. Spieren in relatie met de liesblessure.