Vormen van shockwavetherapie

Er bestaan 3 vormen van shockwave therapie. Binnen onze praktijk gebruiken we alleen de Radiaal Shockwave Therapie

R-SWT (Radial Shockwave Therapy)

Shockwave apparaat met radiale shockwaves. De energie wordt over een groter oppervlak verdeeld. Deze apparaten produceren een laag tot gemiddeld energieniveau. Radiale shockwaves worden m.b.v. een compressor pneumatisch gegenereerd. Radiale shockwaves worden over een groter (radiaal) oppervlak in het lichaam gebracht met behulp van een vrij te bewegen behandelkop, deze impulsen bestrijken de volledige pijnzone.

F-SWT (Focussed Shockwave Therapy)

Shockwave apparaat met gefocuseerde shockwaves. De maximale energie wordt bereikt op een specifiek geconcentreerd punt in het lichaam. Deze apparaten produceren een gemiddeld tot hoog energieniveau. Gefocuseerde shockwaves worden opgewekt door een elektromagnetische bron.

P-SWT (Planar Shockwave Therapy)

Als men de toepassing van SWT bij wondbehandeling overweegt, moet de technologie aangepast worden aan een grotere behandelingszone. Om planaire shockwaves te genereren, moet de gebruikte reflector in de behandelkop van het shockwave apparaat gemaakt zijn van een gegeneraliseerde parabolische reflector. Er ontstaan vlakke parallelle golven. Hierdoor wordt een grotere zone gestimuleerd.